Semester och Fiske i södra Sverige Disclaimer Stand: 07.02.2020 Du är här: Uthyrning av idylliska semester stugor svenska designed by Köln © 2011...2020 Besökar:
counter.de
Tyroler Stugan

Här är några (§§) juridiska uppgifter om denna wepplats

Ansvarsfriskrivning

1. Innehållet i online-erbjudandet

Trots omsorg, tar författaren inget ansvar för aktualiteten, Korrekthet, fullständighet eller kvalitet av den information som lämnas. Ansvarskrav mot författaren, som avser materiella eller immateriella skador, genom användning eller icke-användande av informationen eller användningen felaktig och ofullständig information orsakades, utesluts i princip, förutsatt att författaren inte har bevisligen avsiktligt eller grovt försumligt fel.


2. Referenser och länkar

Domstolar (inklusive LG Hamburg med dom av den 12 maj 1998) har bestämt den genom att placera en länk på innehållet på den länkade sidan kan det vara nödvändigt att svara på. Det här kan du LG Hamburg - kan bara förhindras av uttryckligen avstånd från dessa innehåll. För direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") utanför Författarens ansvar, en ansvarsskyldighet skulle vara exklusiv träder i kraft i det fall som författaren vid tidpunkten för länk etableringen bevisligen från olagligt innehåll på de länkade sidorna och hade det tekniskt möjligt och det skulle vara rimligt att förhindra dess användning. På nuvarande och framtida design, den Innehållet eller författningen av de länkade / länkade sidorna författaren har inget inflytande. Därför dissocierar han sig härmed uttryckligen och i princip av allt innehåll i alla sammanhängande eller länkade sidor och adopterar dem inte. Denna påstående gäller för alla Informationen som tillhandahålls på detta sätt är ensam ansvar för den som tillhandahåller den sida till vilken inte den som bara länkar till respektive publikation.


3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Författaren strävar efter att skydda upphovsrätten för grafiken som används i alla publikationer, Ljuddokument, videosekvenser och texter, själv skapad grafik, Ljuddokument, videosekvenser och texter som ska användas eller på ägarens godkända eller royalty-fri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Allt inom av Internet-erbjudandet som nämns och vid behov av tredje skyddade varumärken och varumärken är föremål för begränsning av bestämmelserna i respektive gällande varumärkeslagstiftning och äganderätten till respektive registrerade ägare. Enbart på grund av det bara omnämnandet Det kan inte konstateras att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter. I Logotyperna och varumärkena som visas på denna webbplats är för exklusiv användning beskrivningen och befordran av produkter och förblir egenskapen hos respektive ägare. Upphovsrätten till publicerade objekt som skapats av författaren förblir enbart med författaren till sidorna. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljudfiler, videosekvenser och Texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är utan uttryckligt samtycke Ej auktoriserad av författaren.


4. Sekretess

Om inom Internet erbjuda möjligheten att ange personliga eller affärsmässiga Data (e-postadresser, namn, adresser etc.), utlämnande av dessa uppgifter sker av användaren på ett uttryckligt frivilligt sätt. Användningen av avtrycket eller jämförbar information publicerad kontaktuppgifter som postadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser från tredje part för överföring av inte uttryckligen begärd information är inte tillåtet. Rättsåtgärder mot avsändare av sk spam-e-postmeddelanden vid överträdelser mot detta förbud är uttryckligen reserverade.


5. Juridisk giltighet av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av internet-erbjudandet, från vilken till den här sidan hänvisades. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text är giltiga bör inte, inte längre eller inte helt följa de återstående delarna av dokumentet opåverkad i deras innehåll och giltighet.


Från och med 01.01.2018

s